Domenii privind certificarea

 


     Societatea noastra poate realiza certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015, certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015, certificarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform SR OHSAS 18001:2008, al siguranței în industria alimentară HACCP conform SR EN ISO 22000:2005, certificarea sistemului de management al securității informației conform SR ISO/CEI 27001:2013, evaluarea si verificarea constantei performantei produselor și alte certificări în conformitate cu standarde solicitate de clienți în funcție de nevoile acestora.


     Domeniile pentru care OEC SUCERT-RO este acreditat sunt:

Arhiva

© 2024 Sucert-RO