Prezentare

 


Logo Cliocert

Laboratorul din cadrul societăţii, funcţionează din anul 2007, fiind situat în comuna Mălini, jud. Suceava şi efectuează încercări pe produsele utilizate şi pentru lucrări de construcţii realizate de diverşi beneficiari.Începând cu anul 2006 s-a început demararea dotării cu echipamente pentru încercări de laborator asigurându-se astfel condiţiile pentru ca în anul 2008 laboratorul să poată fi acreditat de către RENAR.

   


Presa Betoane

În laborator se execută încercări pentru produse pentru construcţii şi având ca activitate analizarea calitativa şi cantitativă, a produselor, la principalii parametri prevăzuţi în specificaţiile standardele naţionale, internaţionale sau în contractele cu clienţii .

Încercările executate în laborator au ca scop demonstrarea conformităţii produselor şi serviciilor cu cerinţele impuse de standardele de produs armonizate (calitate) sau cu documentaţiile şi specificaţiile primite de la beneficiari. Prin realizarea de verificări şi încercări pe unele produse de construcţii, utilizând noi metode de încercare se pot obţine informaţii privind comportarea în exploatare a construcţiilor în scopul creşterii gradului de siguranţă a acestora.


Managementul laboratorului CLIOCERT înţelege:

  • importanta controlului calităţii pentru încercările efectuate respectiv pentru buna practică profesională.
  • cerinţele particulare pentru fiecare client în parte.
  • scopul serviciilor şi asigurarea de personal calificat pentru îndeplinirea cerinţelor formulate de clienţii şi părţile interesate.

Incercare Los Angeles

Strategia adoptată în activitatea laboratorului, urmăreşte extinderea gamei încercărilor prin dotarea cu noi echipamente, precum şi creşterea credibilităţii şi prestigiului laboratorului.

SUCERT-RO S.R.L. este conştient de importanţa realizării unui nivel de calitate ridicat pentru încercările şi testările pe care le efectuează şi recunoaşte că are responsabilitatea de a realiza acest nivel.

În acest scop S.C. SUCERT-RO S.R.L. a dezvoltat, documentat, menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de managementul pentru activităţile din laborator în scopul de a satisface cât mai bine necesităţile şi cerinţele beneficiarilor şi pentru a-şi perfecţiona propriul sistem de management.

Sistemul de Management implementat este în conformitate cu prevederile standardului de referinţă SR EN ISO/IEC 17025:2005, completat de SR EN ISO/IEC 17025/AC:2007.Micro Deval

Arhiva

© 2024 Sucert-RO